Ανακύκλωση Μπαταριών

Επιστρέφοντας την παλιά σας μπαταρία έχετε εκπτωτικό όφελος στην καινούργια σας μπαταρία.

Κάνοντας ωστόσο ανακύκλωση της μπαταρίας σας, βοηθάτε στην περιβαλλοντική ασφάλεια.
Όταν η ανακύκλωση των μικρών μπαταριών είναι απαραίτητη, τότε η ανακύκλωση των μπαταριών από τα αυτοκίνητα είναι καθοριστική για το περιβάλλον!

Κάθε συσσωρευτής που δεν ανακυκλώνεται καταστρέφει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη φύση.

Με άλλα λόγια, αν ο κάθε υπεύθυνος φερόταν υπεύθυνα, τότε θα μειωνόταν κατά 75% η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των νερών της θάλασσας από επικίνδυνες ουσίες.