ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

Buffalo Bull SHD
Οι Buffalo Bull είναι μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας και απόδοσης, σε ποιότητα πρώτης εφαρμογής. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά αυτοκίνητα, όπως Φορτηγά, Λεωφορεία, Γεωργικά και Χωματουργικά μηχανήματα κ.ά.


lkwbusbaumaschinelandmaschine

Buffalo Bull
Η Buffalo Bull της Banner, ανταποκρίθηκε επιτυχώς, τα τελευταία χρόνια, στις υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών στην σκληρή εργασία που απαιτείται από επαγγελματικά, χωματουργικά και γεωργικά μηχανήματα. Η Banner, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των νέας τεχνολογίας οχημάτων, για περισσότερους κύκλους, μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη δύναμη κατά την εκκίνηση, βγάζει στην αγορά την Banner Buffalo Bull SHD με πλάκες ασβεστίου.